Full Leaderboard

Pos. Player Country Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Sam CHIEN F -2 66 67 69 70 272 -16 ¥216,000
2 Zecheng DOU F -3 67 69 70 69 275 -13 -
3 Shih Chang CHAN F -5 73 72 66 67 278 -10 ¥129,600
4 Lucas LEE F -5 73 66 73 67 279 -9 ¥81,600
T5 Zeyu HE F 1 70 71 67 73 281 -7 ¥52,800
T5 Haotong LI F 1 70 68 70 73 281 -7 ¥52,800
7 Anthony KANG F -1 69 68 74 71 282 -6 ¥43,200
T8 Xinjun ZHANG F -3 67 70 77 69 283 -5 ¥37,400
T8 Wei Tze YEH F -3 69